IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Solidifikace


     V případě že není požadavek na granulaci materiálů peletizací, ale vyhovuje pouze promísení a homogenizace je výhodné použít technologie solidifikace. Základní sestavení výrobní linky je vyznačeno v části dokumentace s tím, že odpadá peletizační mísa a přepracování materiálů je provedeno pouze v mísícím dopravníku resp. homogenizátoru.

Použití solidifikace:

  1. Výroba stabilizátů, tj.:
    • mísení a zvlhčování popílků, strusky a přísad před jejich dopravou na skládku v elektrárnách, teplárnách, spalovnách.
    • mísení a homogenizace odpadů před uložením na skládku
  2. Přepracování mísením a homogenizace suchých a vlhkých směsí jemnozrnných a hrubozrnných materiálů.

Solidifikační linky jsou dodávány ve stabilním nebo mobilním provedení
     Zpět