IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

SOLIDIFIKAČNÍ LINKA

Všeobecný popis a technologické schéma


1. Použití

Výroba stabilizátů t.j.:

Přepracování mísením a homogenizace suchých a vlhkých směsí jemnozrnných a hrubozrnných materiálů.

2. Popis

    Zařízení solidifikační linky jsou ukotvena do samonosné ocelové konstrukce, jako stabilní nebo mobilní provedení. Druhy a rozsahy dávkování jednotlivých vstupních hmot byly stanoveny pro všeobecné použití solidifikační linky. Podle konkretních požadavků na kvalitu výstupního produktu, provozní a výkonové parametry je možné linku konstrukčně upravit podle potřeb uživatele a současně doplnit i o další zařízení nutná pro zajištění plynulého chodu linky.

3. Seznam strojů a zařízení:

  1. Dvouvřetenový homogenizátor kontinuelní
  2. Šnekový podavač s násypkou 5 m3 - dávkování odpadů sypkých
  3. Šnekový podavač s násypkou 1,6 m3 - dávkování odpadů rypných
  4. Šnekový podavač s násypkou 0,6 m3 - dávkování přísad
  5. Šnekový podavač s násypkou 0,6 m3 - dávkování přísad
  6. Potrubní rozvody s armaturami a regulační řadou - dávkování vody
  7. Potrubní rozvody s armaturami a škrcením průtoku - dávkování kalů
  8. Rozvody elektro -ovládací panel, jističe, frekvenční měniče, kabeláž
  9. Samonosná konstrukce s manipulační plošinou

     Zpět