IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Reference


Realizované zakázky - cena řešení min. 1 mil. Kč.Místo akce Název akce
SYNTHESIA - Semtín Míchané nádrže a zásobníky - výroba nitrocelulozy

(výrobní dokumentace, výroba).
ČEZ - Elektrárna Tisová
Linka úpravy struskové suspenze, pro blok odsíření

(návrh technologie, výroba zařízení, uvedení do provozu)
ČEZ - Elektrárna Tisová Linka výplachu míchaček stabilizátu EIRICH

(návrh technologie, výrobní dokumentace, výroba zařízení, ASŘ,
uvedení do provozu).
Plzeňská energetika - Plzeň Míchací centrum stabilizátu

(úplný projekt stavby - stavební a technologické části, návrh technologie,výrobní dokumentace, výroba zařízení a nosných konstrukcí vč. obslužných plošin, ASŘ, uvedení do provozu).
S.P.T. - Mnšek p. Brdy Sušící etážová pec

(projektová dokumentace, výrobní dokumentace, demontáž, oprava a úpravy pece, montáž vč. instalace nosných konstrukcí a obslužných plošin).
MOTOVILICHA - Perm, Rusko
AMET - Aša, Rusko
KOVOHUTĚ - Příbram
ŠKODA HUTĚ - Plzeň
VÍTKOVICE - Ostrava
ROUČKA SLATINA - Brno
MUS - Most
Peletizační linky odprašků elektrických obloukových pecí (9x)

(návrh technologie, projekt stavby, výrobní dokumentace, výroba
zařízení a nosných konstrukcí, ASŘ, uvedení do provozu).
RAKO - Rakovník Usazovací míchané a vyrovnávací nádrže čističky odpadních vod

(výrobní dokumentace, výroba).
LMT - Ústí n. Labem
REO-RWE - Čáslav
Mobilní solidifikační linky (5x)

(návrh technologie, výrobní dokumentace, výroba zařízení, uvedení do provozu)
AQUATEST - Praha Linky čištění skloviny z televizních obrazovek kontinuelní (1x) a cyklické (5x)

(projektová dokumentace stavby, návrh konstr. řešení, výrobní dokumentace a výroba zařízení vč. nosných konstrukcí).     Zpět