IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Peletizační mísa

PM3


POUŽITÍ

Peletizační mísa je určena na převedení prachových a jemnozrných materiálů (prachy z filtrů, popílky, kaly z průmyslových odkališť), na kusovou formu tj. kulovité sbalky o průměru 4 - 20 mm.


POPIS

Na nosnou konstrukci je výkyvně upevněna otočná, kruhová peletizační mísa poháněna elektromotorem s převodovkou. Pro plynulé naklápění mísy a její zajištění v pracovní poloze je instalováno ručně stavitelné šroubové táhlo. V horní části je mísa vybavená zařízením pro dodatečné zvlhčování materiálů (skrápěním) a škrabáky.


FUNKCE

Na peletizační míse jsou vyráběny sbalky ze zvlhčené suroviny, která případně obsahuje další přídavné materiály podle způsobu využití sbalků, tj. k recyklaci, bezprašnému uložení na skládce, další výrobě. Do spodní části peletizační mísy je kontinuelně dopravován zpracovávaný materiál určeného složení, který je podle potřeby dodatečně zvlhčován. Otáčením peletizační mísy dochází k vytváření sbalků - pelet, které přes hranu mísy přepadávají skluzem na dopravní pás nebo do přepravního kontejneru.


INSTALACE A PROVOZ

Peletizační mísa je zpravidla instalována do linky sestavené ze zařízeních, která zajišťují přípravu zpracovávaného materiálu, jeho plynulou dopravu do peletizační mísy a přepravu hotových sbalků k dalšímu využití. Mísa je kotvena šrouby uloženými v základovém bloku.


PROVEDENÍ

Běžně jsou mísy dodávány v základním provedení pro zpracování materiálů, které jsou neagresivní vůči uhlíkovým ocelím třídy 11. Podle druhu zpracovávaného materiálu a požadavku odběratele je možné, po dohodě s výrobcem, dodávat mísy ve zvláštním provedení např. funkční části, přicházející do styku se zpracovávaným materiálem, lze vyrobit z korozivzdorných ocelí.

     Zpět