IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

PELETIZAČNÍ LINKA

Všeobecný popis a technologické schéma


1. Použití

    Linka je všeobecně určena pro zkusovění jemnozrnných, sypkých materiálů tak, aby byly vhodné pro recyklaci (vrácení odpadních surovin zpět do výrobního procesu), další výrobu (jako výchozí surovinu) nebo skládkování (odstranění prašnosti, snížení vyluhovatelnosti). Jedná se o využitím technologií peletizace pro výrobu kulovitých sbalků průměru 3 až 20 mm, např. z materiálů:


2. Popis

    Zařízení peletizační linky jsou ukotvena do ocelové konstrukce, zpracovávané materiály jsou uloženy v zásobnících - není zahrnuto v uvedené ceně linky.

Seznam strojů a zařízení:

  1. Peletizační mísa
  2. Dopravník mísící dvouvřetenový
  3. Dopravník dávkovací - odpady
  4. Dopravník dávkovací - přísady
  5. Potrubní rozvody s armaturami a regulační řadou - dávkování záměsové vody
  6. Rozvody elektro - ovládací panel, jističe, frekvenční měniče, kabeláž


3. Technologické schema:
     Zpět