IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

MOBILNÍ SOLIDIFIKAČNÍ LINKA

MSL-15

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


1. Použití

    Linka je určena k mísení a homogenizaci směsí sypkých materiálů, prachů a kalů využitím technologie solidifikace. Výsledný produkt je vhodný pro ekologické skládkování např. převedení odpadních hmot do stabilizovaného stavu tj. výroba stabilizátů a nebo pro další výrobu resp. recyklaci.

    Provedení linky a jejích jednotlivých zařízení umožňuje zpracování inertních i nebezpečných hmot, zrnitosti max. 20 mm, které jsou neagresivní vůči konstrukčním uhlíkovým ocelím. Dovolená teplota hmot na vstupu do linky (do násypek podavačů) je max. + 60 st.C. Zpracovávání hmot se zvýšenou chemickou agresivitou je nutné projednat s výrobcem linky, který podle potřeby provede vhodné konstrukční úpravy.

    Mobilní provedení linky má některé výhody, které zvyšují její užitnou hodnotu např.:

    Při použití linky pro zpracování nebezpečných odpadů v České republice (např. na skládkách) je nutné:

  1. Vypracování a schválení provozního řádu pověřenou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., kterým jsou stanoveny podmínky pro používání linky.
  2. Vyhotovení oznámení o uvedení do provozu nového technologického zařízení, na zpracování odpadů, pověřenou osobou.
  3. Provozovatel předkládá doklady podle bodu 1 a 2 příslušnému orgánu státní správy.
  4. Výrobce linky zajistí výše uvedenou legislativní činnost.

    Pokud nejsou v lince zpracovávány nebezpečné odpady, provozovatel musí zajistit dodržování souvisejících zákonných předpisů. Podle požadavku na použití výstupního produktu (solidifikátu), vyhotoví provozovatel nebo výrobce linky technologický předpis, při dodržení dále uvedených podmínek používání linky.

    Linka v základním provedení je určena pro manipulaci zvedáním - závěsná oka na horním obrysu konstrukce. Hlavní nosná konstrukce je pevnostně provedena tak, že po doplnění potřebných kotevních prvků je možné instalovat linku jako nástavbu na šasi nákladního vozidla nebo přívěs - k provozu nákladního vozidla na silničních komunikací zajistí výrobce linky potřebná schválení a povolení.

    Vnějšími rozměry odpovídá hlavní nosná konstrukce kontejnerům podle ISO 668+Amd.1. Doplněním rohových kotevních prvků je možné provádět manipulaci stejně jako s uvedenými kontejnery tj. zvedání rámovým jeřábovým závěsem nebo nakládat na nákladní vozidla určená pro přepravu kontejnerů pomocí hydraulicky ovládaného výklopného háku.

    Druhy a rozsahy dávkování jednotlivých vstupních hmot jsou stanoveny pro všeobecné využití solidifikační linky. Podle konkretních požadavků na kvalitu výstupního produktu (stabilizátu), provozní a výkonové parametry je možné linku konstrukčně upravit a současně doplnit i o další zařízení nutná pro zajištění plynulého chodu linky - v přiloženém výrobním programu uvádíme seznam vhodných zařízení vyráběných naší firmou tzn. např. míchané nádrže, pro skladování čerpatelných kalů, čerpadlo, vč. okruhu dopravy a dávkování kalů do homogenizátoru.

2. Zpracovávané hmoty

    Pozn.: Zařízení pro dopravu hmot do linky, dopravu stabilizátu z linky, skladování a úpravu hmot před zpracováním v lince nejsou předmětem dodávky této linky - budou dodána na objednávku podle požadavků uživatele linky.

3. Provozní parametry

Složení solidifikátu: Kvalitu vstupních hmot, mísící poměry a kvalitu výstupního produktu (solidifikátu) stanovuje uživatel linky podle požadavků na další použití stabilizátů resp. podmínek pro skládkování.

Seřízením dávkovacích zařízení vstupních hmot pol.2,3,4,5 , průtočného množství záměsové vody a čerpatelných kalů se zajistí požadované složení stabilizátu.4. Seznam strojů a zařízeníPol Název- popis Typ. ozn. Kusů
Inst.příkon
[ kW ]
1 Dvouvřetenový homogenizátor kontinuelní
určení: výroba stabilizátu mísením
výkon: max. 15 tun stabilizátu /h
mater.proved. : míchací prvky z otěruvzdorné oceli typu HARDOX ostatní části konstrukce z ocelí tř.11,12
vnitřní povrch žlabu vyložen pryží
DHK1-300/2700 1 11.0
2 Šnekový podavač s násypkou 5 m3
s čistícími otvory v dávkovací části šneku, zesíleným provedení šnekovice - svařovaná ze segmentů.
určení : dávkování odpadů - vlhkost max. 50 %

výkon: 2 - 10 tun/h
regulace: frekvenční měnič
mater.proved.: oceli tř.11,12
šnekovice se zvýšenou otěruvzdorností
- 1 2.2
3 Šnekový podavač s násypkou 1,6 m3,
s čistícími otvory v dávkovací části šneku, zesíleným provedení šnekovice - svařovaná ze segmentů.
určení: dávkování tuhých odpadů - vlhkost max. 25 %

výkon: 2 - 10 tun/h
regulace: frekvenční měnič
mater.proved.: oceli tř.11,12
šnekovice se zvýšenou otěruvzdorností
- 1 2.2
4 Vibrační třídič
určení: ochrana podavače a homogenizátoru před
vstupem hmot vyšší granulometrie

sítová plocha: rozm. 1200x2200
okatost 15x15 mm
mater.proved. : oceli tř.11,12
120.022 1 2x 1.1
5 Šnekový podavač s násypkou 1,0 m3
zesílené provedení šnekovice - svařovaná ze segmentů.
určení: dávkování suchých přísad tj. cement, vápno, produkt z odsíření

výkon: 0,1 - 1,2 m3 /h
regulace: frekvenční měnič
mater.proved.: oceli tř.11,1
šnekovice se zvýšenou otěruvzdorností
- 1 0.55
6 Šnekový podavač s násypkou 1,0 m3
zesílené provedení šnekovice - svařovaná ze segmentů.
určení: dávkování suchých popílků, popílků z fluidních kotlů

výkon: 1,0 - 12 m3 /h
regulace: frekvenční měnič, dvoustupňový řemen převod el.motor-převodovka
mater.proved.: oceli tř.11,12
šnekovice se zvýšenou otěruvzdorností
- 1 1.1
7 Samonosná konstrukce s manipulační plošinou,
demontovatelným schodištěm, závěsnými prvky pro manipulaci - zvedání, posouvání. Ve spodní části jsou lišty umožňující posouvání po terénu.
určení: kotvení pol. 1,2,3,4,5,7,8,9,10
vnější rozměry: délka: 6058
šířka: 2438
výška: 2438
mater.proved.: oceli tř.11
- 1 -
8 Potrubní rozvody vody
armaturami a regulační řadou dávkování - ruční seřizování.
- 1 -
9 Rozvody elektro
kabeláž, stop tlačítka strojů.
- - -
10 Rozvaděč elektro
frekvenční měniče pol. 2,3,4,5, ovládací panel.
V rozvaděči jsou volná pole pro připojení dalších spotřebičů např. dopravníků od sil přísad (cement, vápno, popílky)
- 1 -


     Zpět