IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Jednotlivá zařízeni


     Jsou samostatně dodávána technologická zařízení, používána pro stavbu výše uvedených výrobních linek pro zpracování druhotných surovin (průmyslových odprašků, úletů a kalů), těžbě a zpracování surovin v rudném hornictví.

     Provedení těchto zařízení závisí na požadavcích zákazníka, druhu zpracovávaných materiálů, zvoleném technologickém procesu:

    Provedení základní

         Funkční plochy vyrobeny z běžných konstrukčních ocelí.

    Provedení se zvýšenou chemickou odolností

         Funkční plochy vyrobeny z nerezových ocelí nebo pogumovány.

    Provedení se zvýšenou odolností, proti opotřebení třením

         Funkční plochy vyrobeny z otěruvzdorných ocelí nebo pogumovány.

    Seznam zařízení:

Obr. a popis zařízení je uveden v části dokumentace.     Zpět