IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Šnekový dopravník dávkovaci

DSD2


POUŽITÍ

Dopravník je určen k dávkování sypkých prachových a jemnozrných materiálů, zrnitosti do 8 mm (podle typu dopravníku).


POPIS A FUNKCE

Dopravník tvoří tělěso kruhového průřezu, na kterém je v horní části hrdlo I pro vstup dávkovaného materiálu, hrdlo II pro vstup přídavného materiálu a ve spodní části je výstupní hrdlo III. Pohon je proveden elektropřevodovkou.


INSTALACE A PROVOZ

Dopravník je obvykle instalován ve vodorovné poloze - dovolený sklon je max. +20˚. V tabulce jsou uvedeny maximální hodnoty dopravních výkonů, které platí pro vodorovnou polohu. Snížení výkonu (dodávaného množství) je možno zajistit instalací frekvenčního měniče.


PROVEDENÍ

Běžně jsou dopravníky dodávány v základním provedení, s různými dopravními vzdálenostmi L, pro zpracování materiálů, které jsou neagresivní vůči uhlíkovým ocelím třídy 11. Podle druhu zpracovávaného materiálu a požadavku odběratele je možno, po dohodě s výrobcem, dodávat dopravníky ve zvláštním provedení např. funkční části přicházející do styku s dopravovaným materiálem mohou být vyrobeny z korozivzdorných ocelí, instalováno hrdlo II.


     Zpět