IVM, spol. s r.o.
   Tylova 863
   263 01 Dobříš


Zařízení pro úpravu sypkých materiálů, prachů a kalů,
pro recyklaci, stabilizaci a ekologické skládkování. Úvod

 Kontakty

 Výrobní program

 Dokumentace

 Reference

 Foto. galerie

Dvouvřetenový homogenizátor

DHK1


POUŽITÍ

Homogenizátor je určen k intezivnímu mísení a případnému zvlhčení různých druhů sypkých prachových a jemnozrných materiálů, zrnitosti do 20 mm (podle typu homogenizátoru).


POPIS A FUNKCE

Vstupním otvorem ve vrchním krytu homogenizátoru je vsypán materiál, který je promícháván a vypadává výstupním otvorem ve spodní části žlabu. V případě potřeby je možné, v průběhu mísení, zvýšit vlhkost na požadovanou hodnotu skrápěním vodou, která je přes kohout přiváděna k tryskám v horní části homogenizátoru.


INSTALACE A PROVOZ

Homogenizátor je obvykle instalován ve vodorovné poloze, do technologické linky a upevněn na její nosnou konstrukci. Povolený sklon homogenizátoru je max. +10˚.


PROVEDENÍ

Běžně jsou homogenizátory dodávány v základním provedení pro zpracování materiálů, které jsou neagresivní vůči uhlíkovým ocelím třídy 11. Podle druhu zpracovávaného materiálu a požadavku odběratele je možné, po dohodě s výrobcem, dodávat homogenizátory ve zvláštním provedení např. funkční části, přicházející do styku se zpracovávaným materiálem, lze vyrobit z korozivzdorných ocelí.

     Zpět